Nasz zespół

Katarzyna Wolszczak

Doświadczona konsultantka, trenerka, mentorka i coach ICF oraz Masterka Reiss Motivation Profile® z ponad 20-letnią praktyką zawodową w obszarze sprzedaży, zarządzania operacyjnego, obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa oraz zrównoważonego rozwoju.

Zarządzała portfolio kluczowych klientów o wartości kilku mln EUR, jako dyrektor sprzedaży wprowadzała na rynek nową platformę online dla branży business travel.

Tworzyła systemy raportujące dla klientów, jak również wdrażała rozwiązania CRM. Posiada certyfikat metodologii Miller Heiman Group – Strategic Selling and Conceptual Selling CFI® Blended. Jako trener przeszkoliła w różnych obszarach ponad 1000 osób, a jako coach zrealizowała ponad 400 godzin indywidualnych sesji coachingowo-mentoringowych.

Specjalizuje się w audycie i tworzeniu profesjonalnych profili na LinkedIn, jak również dokumentów aplikacyjnych dla poszukujących nowej pracy.

Doświadczenie i obszary specjalizacji:

 • Ekspertka w zakresie tworzenia i wdrażania strategii sprzedaży, budowania lojalności i satysfakcji klienta, jak również rozwoju pracowników
 • Realizuje projekty doradcze i rozwojowe w oparciu o zarządzanie przez indywidualizację
 • Tworzy programy rozwojowe m.in. z zakresu planowania, organizacji pracy i zarządzania czasem, jak również programy coachingowo-mentoringowe z obszaru transformacji zawodowej i budowania marki osobistej
 • Autorka unikalnego programu rozwojowego dla kobiet „Kobieta Od-NoVa™”
 • Posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji, selekcji, onboardingu, candidate experience
  i outplacementowych, jak również ścieżek kariery
 • Członkini Klubu Trenerów Biznesu oraz inicjatywy Trenerzy dla Planety
 • Należy do grona nielicznych ekspertów zero waste na rynku polskim, jak również jest jedną z zaledwie kilkunastu osób w Polsce
  z certyfikacją Climate Reality Project® Leader i jednym z pięciu  pierwszych polskich facylitatorów The Climate Collage
 • Koordynatorka Zero Waste Professionals – ogólnopolskiej sieci konsultantów zero waste
 • Twórczyni Akademii Zero Waste, w ramach której prowadzi autorskie warsztaty m.in. dla firm i instytucji, klientów indywidualnych oraz młodzieży

Adrianna Filiks

Doświadczona konsultantka i trenerka, dyrektor personalny, coach, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: Opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii zarządzania różnorodnością pokoleniową, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywanie: rekrutacji i selekcji, opracowywanie i wdrażanie procesów OnBoardingowych, systemów motywacyjnych, systemów szkoleń – analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, prowadzenie AC/DC. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Z wykształcenia Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Doświadczenie i obszary specjalizacji:

 • Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania personelem dla zarządów, kadry kierowniczej i menedżerskiej w ramach szkoleń zamkniętych oraz cieszące się dużym uznaniem szkolenia otwarte (ponad 2400 godzin szkoleniowych zrealizowanych tylko w ciągu ostatnich 3 lat). Przykładowe tematy: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą, dobór pracowników, OnBoarding, motywowanie pracowników, informacja zwrotna, coaching, kierowanie zespołem, pokolenia na rynku pracy, systemy ocen, komunikacja wewnętrzna, proces odchodzenia pracowników, trudne rozmowy w HRM. W jej szkoleniach i programach coachingowych uczestniczą pracownicy firm z większości branż w Polsce.
 • Brała udział w projektach szkoleniowych przygotowujących kadrę menedżerską dużych firm do trudnego okresu zmian, w tym zarządzania zespołem, komunikowania zmian, prowadzenia trudnych rozmów i motywowania pracowników w zmianie, między innymi w takich firmach jak Energa S.A., International Paper Kwidzyn, Zakładach Azotowych Puławy, Narodowego Centrum Kultury, Wojskowych Zakładach Lotniczych oraz Energa Operator. 
 • Kadrę menedżerską (między innymi takich firm jak Neuca, Carrefour, Marwitt, FM Logistic, Tauron, Husar, Lumileds, BASF, Nagel Polska, SL Logistics,  czy Mercor) szkoli także z takich tematów jak Akademia Lidera cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, budowanie efektywnych zespołów (również zróżnicowanych wiekowo), zarządzanie sytuacyjne, motywacyjne delegowanie zadań, podnoszenie efektywności własnej i pracowników,  procesy rekrutacji i selekcji, oraz onboardingu nowych pracowników, prowadzenie rozmów feedbackowych, oceniających i rozwojowych, prowadzenie rozmów zwalniających, skuteczne motywowanie czy efektywna komunikacja.
 • Jako ekspert i doradca uczestniczyła także w ogólnopolskim projekcie Z wiekiem na Plus – szkolenia dla przedsiębiorstwkompleksowym programie wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu strategii zarządzania wiekiem, jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej (PO KL II 2.1.3) 2010-2013.
 • Posiada 17-letnie doświadczenie dydaktyczne, jako trener wewnętrzny i wykładowca uniwersytecki (tematyka zajęć obejmuje: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; Teorie motywacji, badanie satysfakcji i motywacji, projektowanie systemów motywacyjnych; Projektowanie systemu ocenienia pracowników; Zarządzanie wiekiem; Rekrutacja i selekcja; Zarządzanie polityką szkoleniową) oraz 11-letnią praktykę w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
 • Przygotowała i wdrożyła autorską procedurę Trenerów Wewnętrznych. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z dziedziny ZZL, w tym m.in. współautorem “Podręcznika dla trenera” – przygotowanego w ramach Projektu PARP Inwestycja w Kadry III, 2010 (autorka rozdziałów: „Strategia Personalna, Proces naboru pracowników, Proces oceniania, Proces odchodzenia pracowników, Komunikacja wewnętrzna, Zarządzanie szkoleniami”). 

W zależności od potrzeb danego projektu współpracujemy również z innymi doświadczonymi konsultantami.