Coaching & Mentoring

Coaching to proces zmiany, to podróż od miejsca, w którym znajdujesz się obecnie do miejsca, w którym chcesz być.
Rolą coacha jest wspieranie Cię w tej podróży, dawanie narzędzi, dzięki którym dotrzesz do miejsca docelowego szybciej, efektywniej i skuteczniej. Nie jest to jednak szkolenie, doradztwo czy psychoterapia.

Coaching to proces i w zależności od jego rodzaju czy tematu może składać się z kilku do kilkunastu sesji. Pracujesz nie tylko podczas spotkań, ale również pomiędzy nimi.

Pracujemy zarówno z liderami w executive coachingu, jak również w obszarze life coachingu. Nasi konsultanci ukończyli studia podyplomowe z coachingu, posiadają międzynarodową akredytację ICF (International Coach Federation) oraz kilkaset godzin praktyki coachingowej. Sesje prowadzimy w języku polskim i angielskim.

Tworzymy autorskie programy coachingowo-mentroingowe, m.in. w obszarach:

  • Transformacja kariery (dla tych, którzy chcą dokonać zmian w karierze zawodowej)
  • Planowania ścieżki i rozwoju zawodowego w długiej perspektywie czasowej (jak skutecznie wyznaczać i realizować swoje zawodowe cele oraz ambicje)
  • Ty i Twoja marka eksperta (świadome zarządzanie swoją marką osobistą i wizerunkiem eksperta)
  • C-EX Coaching™ (program dla osób, które chcą przygotować się do wyjścia z korporacji)
  • Kobieta Od-NoVa™ (program rozwojowy dla kobiet)