Reiss Motivation Profile®

CZYM JEST
REISS MOTIVATION PROFILE®
I JAKIE DAJE KORZYŚCI?

 • RMP to naukowa metoda badawcza weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka. Motywatory życiowe to uniwersalne, potwierdzone naukowo impulsy, które motywują do działania i określają indywidualną osobowość.
 • RMP to pierwsze narzędzie psychometryczne opisujące wewnętrzną motywację człowieka
  i jedyne na świecie badanie motywacji oparte o metody naukowe. Umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału, które wynikają z indywidualnego systemu wartości człowieka. Opisuje, jakie motywatory i wartości są ważne dla ludzi, pozwala dobierać indywidualne, najbardziej efektywne metody i narzędzia motywacji.
 • RMP bada 16 motywatorów, czyli wewnętrznych potrzeb, takich samych dla każdego człowieka, ale o różnej sile natężenia i różnych możliwych kombinacjach.
 • RMP jest oparte na psychologii pozytywnej i koncentruje się na mocnych stronach danej osoby, jednocześnie uświadamiając obszary, na które warto zwrócić uwagę i być ich świadomym.
 • Zarządzający otrzymują wiarygodne i dokładne informacje na temat pojedynczych pracowników i całych zespołów. Wiedzą, jak regulować poziom zaangażowania i jak dobierać ludzi do zespołów, aby osiągać oczekiwane wyniki.
 • RMP jest podstawą modelu zarządzania przez indywidualizację. Liczą się w nim ukryte potrzeby, preferencje i atuty każdego z pracowników oraz precyzyjnie zdefiniowane strefy produktywnego komfortu.
 • Doskonale się sprawdza w poszukiwaniu kandydatów na stanowiska menedżerskie i executive, przy planowaniu ścieżek kariery i poszukiwaniu talentów wewnątrz organizacji.
 • Pokazuje, dlaczego ludzie różnie rozumieją stawiane im cele, odmiennie zabierają się do ich realizacji i osiągają je z różnym skutkiem.
 • RMP pomaga przygotować się do roli menedżera tym, którzy są na początku tej ścieżki,
  a doświadczonym menedżerom stać się prawdziwymi liderami, którzy potrafią tworzyć zaangażowane, różnorodne i efektywne zespoły.
 • Diagnozy indywidualne i zespołowe dają podstawy do stworzenia skutecznych zespołów
  z różnych obszarów organizacji, m.in. sprzedażowych, operacyjnych, finansowych, a nawet jest wykorzystywane do budowania drużyn sportowych czy zespołów orkiestry filharmonii.

Indywidualne badanie i analiza profilu motywacyjnego dają samoświadomość i stanowią punkt wyjścia do określenia swojego profilu osobowościowego i zawodowego, a tym samym osiągania większej skuteczności i działania w zgodzie z samym sobą i naturalnymi uwarunkowaniami.

JAK WYGLĄDA BADANIE PROFILU RMP®?

W pierwszej kolejności dostajesz link do wykonania testu składającego się ze 128 pytań. Na jego wykonanie potrzebujesz spokoju i około 20-30 minut.

Kiedy wykonasz test, my dostajemy powiadomienie, przystępujemy do jego analizy, a kiedy już ją przeprowadzimy, umawiamy się z Tobą na omówienie (zazwyczaj online). Zarezerwuj na nie około 1,5-2 godziny.

Po sesji z omówieniem Twojego profilu dostajesz szczegółowy raport z opisami poszczególnych motywatorów i dodatkowymi ćwiczeniami rozwojowymi.

Zarówno test, omówienie i raport możesz wybrać w języku polskim i angielskim.

JAK WYGLĄDA PRZYKŁADOWY WYKRES PROFILU RMP®?