Rozwiązania dla HR

Rozwiązania dla HR

Pomagamy tworzyć profesjonalne działy HR, prowadzić procesy rekrutacyjne, projektować systemy ocen pracowniczych, jak również AC/DC.

W ramach wsparcia dla HR oferujemy konkretne narzędzia i rozwiązania w następujących obszarach:

 • Organizacja działu HR
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zmianą
 • Onboarding pracowników
 • Projektowanie systemów ocen pracowniczych
 • Projektowanie systemów motywacyjnych
 • Zarządzanie polityką szkoleniową
 • Projektowanie ścieżek kariery
 • Rekrutacja i selekcja
 • Zarządzanie zespołem zróżnicowanym wiekowo
 • Efektywna komunikacja
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Zarządzanie procesem outplacementu
 • Prowadzenie rozmów zwalniających
 • Budowanie profesjonalnego wizerunku Działu HR
 • Employer branding