oceny pracownicze

Oceniać, ale jak?

Jasne zasady zawsze sprzyjają efektywności i atmosferze pracy w zespole. Szczególnie widoczne jest to w przypadku systemów ocen pracowniczych. To sposób, by określić w aptece  wymagania wobec pracowników, czy zasady ich nagradzania Jak profesjonalnie oceniać personel? Wyróżniamy dwa, podstawowe rodzaje ocen pracowniczych, które powinny składać się… Czytaj więcej »Oceniać, ale jak?